Usprawnienie procesu Weryfikacji Produkcji: Jak to zrobić?

W świecie przemysłu 4.0, właściwa prezentacja danych produkcyjnych jest kluczowa dla efektywności produkcji. Wizualizacja danych może wspomóc podejmowanie decyzji biznesowych i w efekcie zwiększyć wydajność.

Tradycyjne metody raportowania, takie jak ręczne wypełnianie raportów lub kart kontroli jakości/kart produkcyjnych przez pracowników, są czasochłonne i narażone na błędy. Wprowadzenie odpowiednio dobranego systemu może przynieść przełom w weryfikacji produkcji. Taki system zastępuje ręczne wypełniane raporty i karty, dostarczając natychmiastowe, dokładne informacje o procesie produkcyjnym.

Odpowiednio dobrany system MES pozwala na monitorowanie kluczowych parametrów maszyn i procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym, korzystając z danych zbieranych na bieżąco od pracujących operatorów lub bezpośrednio z sygnałów z zintegrowanych z maszyn. Zebrane w ten sposób dane pozwalają obliczyć  między innymi wskaźniki KPI i OEE.

Wdrożenie optymalnie dobranego systemu MES przynosi istotne korzyści, takie jak aktualność i ciągłość informacji, co z kolei prowadzi do optymalizacji procesów, efektywniejszego zarządzania materiałami i pracownikami, oraz redukcji czasu poświęcanego na cykliczną weryfikację.