QMS – System zarządzania jakością

Systemy QMS (ang. Quality Management System) wspierają procesy jakościowe w firmach produkcyjnych. Celem wdrożenia systemu QMS jest uzyskanie najlepszej obsługi Klientów, poprzez standaryzację produktów, zwiększenie powtarzalności produkcji, skuteczniejsze wyłapywanie błędów. Dla Przedsiębiorstwa przynosi to wymierne korzyści finansowe i organizacyjne.

Systemy zarządzania jakością wspierają firmy w działaniu zgodnie z zasadami Continous Improvement, dzięki precyzyjnemu dostarczaniu informacji na temat nieprawidłowości w procesie produkcyjnym, ułatwiają podejmowanie decyzji o wdrażaniu zmian, a także upraszczają monitoring zmian wskaźników jakościowych w procesach produkcyjnych.

Korzyści z wdrożenia systemu QMS

  • Usprawnienie wypełniania formularzy przez operatorów

  • Wdrażanie zmian w najkorzystniejszych miejscach na podstawie precyzyjnych informacji zawartych w systemie

  • Natychmiastowa reakcja na zgłoszone problemy jakościowe

  • Gwarancja powtarzalności oraz stałej i wysokiej jakości produktów

  • Automatyzacja zarządzania jakością produkcji

  • Standaryzacja zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

  • Kompleksowa informacja o produkcji poprzez integrację z systemami zarządzania (MES, ERP)

  • Wzrost wskaźników jakościowych w procesach biznesowych

  • Wsparcie procesów ciągłego doskonalenia

  • Wzmocnienie komunikacji pomiędzy działami w firmie

  • Oszczędności materiałów, dzięki unikaniu błędów, a nie ich poprawiani

Tworzenie zależności pomiędzy formularzami

Proaktywny monitoring zdarzeń jakościowych

Wyświetlanie danych online

Cyfryzacja papierowych dokumentów

Archiwizacja danych

Wywoływanie formularzy przy określonych zdarzeniach

Tworzenie i określanie procesów, procedur, struktur i zasobów w zarządzaniu jakością

Integracja z urządzeniami peryferyjnymi takimi jak: wagi, drukarki, etykieciarki

Integracja z zewnętrznymi systemami np. MES

Nadawanie różnych uprawnień użytkownikom

Kreator formularzy

Podstawą wdrożenia systemu zarządzania jakością jest digitalizacja dokumentacji i automatyzacja procesów. Prosty i intuicyjny kreator formularzy umożliwia przeniesienie każdego papierowego dokumentu do cyfrowej postaci.

Systemy zarządzania jakością dają użytkownikom możliwość skonfigurowania każdego pola oraz wybrania jego parametrów spośród wielu dostępnych szablonów.  

Systemy zarządzania jakością powinny cechować się dużą elastycznością. Procesy jakościowe są na tyle niepowtarzalne i zależne od specyfiki branży, że system QMS (Quality Management System) musi być w pełni konfigurowalny i edytowalny. Wewnętrzne procedury przedsiębiorstwa determinują jak dokładnie niezgodność w formularzu powinna zostać opisana lub skategoryzowana, jaka powinna być ścieżka operatora w przypadku wykrycia niezgodności lub jak często należy przeprowadzić kontrolę jakości produkowanego wyrobu. 

QMS system dla branży FMCG

Największe doświadczenie we wdrożeniu systemu zarządzania jakością posiadamy w branży FCMG, a w szczególności branży spożywczej i kosmetycznej. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach często było procesem realizowanym ręcznie lub półautomatycznie przez operatorów na papierowych formularzach lub plikach Excel. Wraz z rozwojem przedsiębiorstw pojawiła się potrzeba wdrożenia zmian w zakresie zarządzania jakością produkcji. Nastąpiło odejście od ręcznych sposobów aktualizacji i zbierania informacji, w kierunku rozwiązania QMS zintegrowanego z systemem MES.  W ten sposób informacje zaczytywane są automatycznie, a Operator jedynie potwierdza poprawność danych.

System zarządzania jakością pozytywnie wpłynął na rzetelność i wiarygodności informacji pozyskiwanych z produkcji. Dzięki temu Dział Kontroli Jakości może wdrażać skuteczne usprawnienia i optymalizacje opierając swoje wnioski na sprawdzonych informacjach. Celem wdrożenia QMS jest również ułatwienie pracy operatorom na stanowiskach produkcyjnych. System zarządzania jakością przypomina o konieczności wypełnienia formularza jakościowego, sygnalizuje czas do wykonania kolejnej kontroli, automatycznie uzupełnia informacje pobrane z maszyn lub urządzeń peryferyjnych (wagi, drukarki, etykieciarki) oraz wspiera Operatora w przypadku wykrycia niezgodności.

Systemy zarządzania jakością stanowią jeszcze niszowy obszar, jeżeli chodzi o priorytety wdrożeniowe firm produkcyjnych. W pierwszej kolejności wdrażane są rozwiązania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) oraz produkcją (MES) lub utrzymaniem ruchu (CMMS).

Kliknij i zamów prezentację interesującego Cię systemu

Kliknij i zamów prezentację systemu