QMS i Paperless: Przyszłość Kontroli Jakości

Paperless, czyli cyfryzacji dokumentacji, staje się kluczowa dla efektywnego zarządzania jakością w przedsiębiorstwach. Systemy QMS (Quality Management System) odgrywają tu istotną rolę.

Paperless, oznacza przejście na elektroniczny obieg dokumentów, co znacznie usprawnia pracę i zmniejsza konieczność archiwizacji papierowej. QMS to zarówno zestaw działań poprawiających jakość, jak i dedykowany system informatyczny. Jego głównym zadaniem jest elektroniczne wsparcie, optymalizacja  i monitorowanie procesów jakościowych, wyłapywanie niezgodności i skracanie czasu reakcji oraz działanie prewencyjne w oparciu o dane historyczne. QMS umożliwiają szybką i skuteczną reakcję na nieprawidłowości produkcyjne, integrację z urządzeniami peryferyjnymi (np. system monitoringu, czujników, tablety itp.) oraz automatyzację wypełniania i przetwarzania dokumentacji.

Wdrożenie systemów QMS w kontekście paperless przyczynia się do redukcji kosztów, lepszej organizacji oraz eliminacji kosztów związanych z dokumentacją papierową.