Optimus Kalkulacja

Profesjonalna kalkulacja poligraficzna

Optimus przygotował wersję specjalną systemu Optimus Dash skierowaną do drukarń, które nie posiadają budżetu, a chciały by skorzystać z zaawansowanego systemu kalkulacyjnego. Jest to w pełni profesjonalna kalkulacja poligraficzna, która gwarantuje poprawną ścieżkę technologiczną przyszłego zlecenia.

Przykład panelu kalkulacyjnego – produkt z tektury falistej zadrukowany flexo HD

Z całą pewnością Optimus Dash umożliwia kosztorysantom bardzo szybkie wykonywanie nawet bardzo złożonych kalkulacji oraz natychmiastowe wysyłanie ofert pocztą elektroniczną. Dzięki nowatorskiej metodzie można szybko udostępnić wymagany zestaw danych do opisu kalkulowanego produktu w postaci wygodnego panelu kosztorysanta. Rodzaj tych danych oraz formuł obliczeniowych jest całkowicie dowolny i dostępny dla administratora systemu. W ten sposób można kalkulować dowolne produkty poligraficzne zgodnie z logiką biznesową Drukarni.

Kalkulacja książki w Optimus Dash
Przykład panelu kalkulacyjnego na książkę

Rodzaje kalkulacji

Jesteśmy w stanie wykonać dowolną kalkulację na dowolny produkt poligraficzny. Oto lista typowych produktów:

 • Formy płaskie (ulotki, plakaty, wizytówki, itp)
 • Foldery
 • Kalendarze
 • Książki (wszelkie typy opraw, w tym oprawy kombinowane)
 • Opakowania z tektury litej
 • Opakowania z tektury falistej
 • Standy, POSy
 • Wszelkie produkty wielkoformatowe
 • Direct mailing
 • … itd.

Podstawowe zalety systemu kalkulacyjnego

 • Moduł kalkulacyjny pozwala na natychmiastową odpowiedź na pytanie klienta o cenę produktu, a także na zapisywanie wykonanych kalkulacji z szybką analizą finansową. Kosztorysant nie traci czasu na przygotowania oferty dla klienta (generuje się ona automatycznie), a poprawna konfiguracja zabezpiecza przed popełnieniem błędów. Wprawny kosztorysant może wykonać nawet do 300 kalkulacji dziennie.
Analiza finansowa kalkulacji
 • Moduł kalkulacyjny Optimus Dash powstał jako odpowiedź na potrzeby szybko zmieniającego się rynku poligraficznego. Unikatowe podejście polega na tym, że administrator może bez znajomości programowania samodzielnie budować wygląd panelu kalkulacyjnego przeznaczonego dla dowolnego typu produktu. Administrator nie jest także ograniczony w żaden sposób co do rodzaju opcji, jakie udostępnione są kosztorysantowi, nie ma też ograniczeń co do techniki druku oraz rodzaju podłoża. Dzięki nowatorskiej metodzie stworzono możliwość budowania własnego zestawu danych do opisu kalkulowanego produktu i wprowadzania własnych formuł obliczeniowych, oznacza to że kosztorysant wprowadza tylko i wyłącznie dane opisujące dany produkt. W ten sposób można kalkulować dowolne produkty poligraficzne zgodnie z logiką biznesową dowolnego zakładu poligraficznego i szybko reagować na zachodzące w nim zmiany.
 • Optimus Dash prowadzi użytkownika za rękę, zadając mu ciąg istotnych i logicznie ułożonych pytań. Każde ograniczenie technologiczne danej drukarni może być skomentowane przez system dowolnym komunikatem. Dzięki takiemu rozwiązaniu kosztorysant wykonuje kalkulację szybko i bezbłędnie.
 • Po wprowadzeniu danych do kalkulacji, system sam proponuje wygenerowanie oferty, która zostaje wysłana do klienta pocztą elektroniczną, a po jej akceptacji kalkulacja zostaje zamieniona w zlecenie, które zawiera całą ścieżkę produkcyjną, ciąg zadań, wszystkie wymagane surowce i półprodukty oraz wszelkie wymagane informacje produkcyjne. Tworzona jest karta technologiczna, dane do faktury i listów przewozowych. Wszelkie dane przenoszone są automatycznie bez ich ponownego wprowadzania.

Zobacz też

Optimus Dash w STEC-POL www.printsoftware.pl/case-study/optimus-dash-w-stec-pol-wywiad-z-wlascicielem/

Optimus Dash w Drukarni Ragus https://www.printsoftware.pl/case-study/optimus-dash-mis-w-drukarni-ragus/