VoluPack ERP

ERP dedykowany dla opakowań

Volume Software współpracuje z grupami przemysłowymi w branży opakowań od ponad 30 lat. To długoterminowe partnerstwo umożliwiło firmie zdobycie dogłębnej wiedzy na temat potrzeb sektora opakowań. Naszym podstawowym systemem dla przemysłu opakowaniowego jest system ERP VoluPack.

VoluPack jest systemem ERP dedykowanym dla przemysłu opakowań. Skierowany jest do producentów tektury falistej i jej przetwórców. Jego silnik konfiguracyjny pozwala na zarządzanie procesami związanymi z produkcją opakowań z tektury falistej, tektury litej czy złożonych konstrukcji POS. Ponadto, konfiguracja VoluPack zaspokaja potrzeby firm produkujących papier i folie.

VoluPack ERP jest systemem wielofirmowym, wielostanowiskowym i wielojęzycznym.

Moduły VoluPack ERP

Zoptymalizowany kalkulacja

Kalkulacja jest kluczowym modułem systemu informacyjnego. Można uzyskać szybkie, zoptymalizowane oferty na podstawie standardów branżowych: standardowego lub niestandardowego FEFCO dla tektury falistej oraz standardowego lub niestandardowego ECMA dla tektury litej. VoluPack optymalizuje wybór tektury, wybór maszyn (automatyczne określa ścieżkę produkcyjną), paletyzację, transport i inne konfigurowalne koszty (podwykonawstwo, magazynowanie, amortyzacja, koszty finansowe itp.).

W bardziej skomplikowanych przypadkach, które zostały poddane analizie CAD w biurze projektowym, oferujemy „wycenę indywidualną”. Komputerowe połączenie z systemem CAD (Esko ArtiosCAD lub Picador) umożliwia pobieranie określonych danych bez konieczności ich ponownego wprowadzania. Kosztorysant może w każdej chwili narzucić dowolny składnik kosztorysu: karton, maszyny, paletyzację, koszty inne, marże itp.

Zamówienia i dokumentacja produkcyjna

W pełni konfigurowalny VoluPack umożliwia dostosowanie procesów do Twojego sposobu pracy. Dobrym przykładem jest zarządzanie zamówieniami. Dostępnych jest wiele typów zamówień: produkcja na żądanie, produkcja na magazyn wewnętrzny, zamówienie z magazynu itp. Można również włączyć wiele opcji pracy zgodnie z własnymi potrzebami: przegląd umów, automatyczne generowanie prognozowanych stanów magazynowych, zarządzanie nadwyżkami itp.

Zamówienia można również generować za pomocą elektronicznej wymiany danych (EDI) z klientami. VoluPack obsługuje natywnie wiele standardów EDI.

Dla każdego zlecenia produkcyjnego tworzona jest dokumentacja produkcyjna. Umożliwia ona pełne śledzenie produkcji, od zamówienia po cenę zakupu. Plik produkcyjny w wersji drukowanej lub PDF można dostosować do własnych potrzeb. To samo dotyczy wszystkich dokumentów tworzonych przez system ERP: są one projektowane zgodnie ze specyfikacją układu graficznego użytkownika.

Zarządzanie zakupami

Każdy zakup materiałów lub usług może być w pełni zarządzany przez VoluPack. Oczywiście ze szczególną uwagą zarządza się zakupami arkuszy tektury dla firm ją przetwarzających oraz zakupami roli papieru dla tekturnic.

Planowanie, produkcja i rozliczenie kosztów

W przypadku przetwórców i producentów tektury, planowanie odbywa się za pomocą Direct Planning, naszego systemu planowania. Dla zakładów posiadających tekturnice, na życzenie instalujemy gotowe integracje z programami do planowania pracy tekturnic, takimi jak PC TOPP, Dr.Corr lub OM Partners.

Zarządzanie produkcją obejmuje szeroki zestaw modułów: śledzenie czasu produkcji poprzez wprowadzanie ręczne lub za pomocą kodów kreskowych, raporty zużycia lub produkcji za pomocą czytników kodów kreskowych (np. na poziomie jednostki spinającej), śledzenie zużycia rolek, śledzenie podwykonawstwa itp.

Gromadzenie informacji wykonawczych z produkcji umożliwia aktualizację harmonogramu w czasie rzeczywistym. Ma również na celu ustalenie wartości kosztów, wskazując różnicę między „prognozowaną” dokumentacją produkcyjną a „wykonaną”, zaobserwowaną w produkcji.

Gospodarka magazynowa

System VoluPack ERP umożliwia zarządzanie magazynami surowców i wyrobów gotowych, aktualnymi lub prognozowanymi, zgodnie z wymaganiami użytkownika. Posiada kilka metod wyceny zapasów. Wiele modułów (klasyczne ekrany lub czytniki kodów kreskowych) umożliwia zarządzanie m.in. zleceniami lub zapasami.

Logistyka i Dostawy

Nasz moduł logistyczny pozwala na optymalizację dostaw. Zaawansowane funkcje, takie jak kompletacja palet, w trybie ręcznym lub za pomocą urządzenia z kodem kreskowym, umożliwiają realizację dostaw dzięki utrzymywaniu właściwego stanu magazynowego w czasie rzeczywistym.

Fakturowanie

Fakturowanie jest zautomatyzowane, bez konieczności ponownego wprowadzania danych. Szablony faktur są w pełni konfigurowalne i mogą być automatycznie wysyłane do klientów w postaci pliku PDF lub zgodnie z protokołem EDI (Electronic Data Interchange). Pozycje fakturowania są również automatycznie przenoszone do wybranego systemu księgowego.

Usługi dodatkowe

System ERP to znacznie więcej niż tylko system informatyczny. To rozwiązanie realizuje szeroki zakres usług, które oferujemy swoim klientom jako integrator:

  • Doradztwo i Integracje
  • Szkolenie i przekazywanie kompetencji
  • Wsparcie – przed i posprzedażowe

Więcej informacji o VoluPack

Zapraszamy na stronę Volume Software w języku polskim.