Zarządzanie Produkcją: Integracja i Automatyzacja z PLC

W erze dużej konkurencji, kluczowe staje się bycie konkurencyjnym co można osiągnąć poprzez  monitorowanie pracy maszyn w czasie rzeczywistym dzięki Integracji z sterownikami PLC (Programmable Logic Controller). Jest to krok w kierunku  efektywnego gromadzenia i wykorzystania danych.

Rośnie znaczenie integracji maszyn produkcyjnych z systemami IT, w tym z systemami MES. Takie połączenie umożliwia dokładne monitorowanie produkcji i zwiększa świadomość kosztów i strat. Rozwiązania klasy MES, które integrują bezpośrednio z modułami wykonawczymi maszyn, pozwalają na dokładny wgląd w pracę maszyn i analizę danych produkcyjnych. Informacje z maszyn są wykorzystywane do weryfikacji wydajności, planowania napraw, identyfikacji częstych problemów, oraz optymalizacji pracy zrobotyzowanych stanowisk, co prowadzi do zwiększenia wydajności i zysków.

Dzięki zgromadzonym danym, firmy mogą nie tylko usprawnić swoje procesy produkcyjne, ale także zwiększyć ich weryfikowalność, zmniejszając przestoje i podnosząc efektywność produkcji co w efekcie wpłynie pozytywnie na pozostałe procesy wewnątrz przedsiębiorstwa.