Jakie problemy niesie ze sobą kalkulacja poligraficzna „na oko”?

Od około 20 lat obserwujemy, że precyzyjna kalkulacja poligraficzna, to dla drukarń nadal spore wyzwanie. Zakłady poligraficzne nie do końca wiedzą ile zarobią na danym zleceniu oraz ile zarabiają na poszczególnych klientach.

Kalkulacja poligraficzna – problemy

Jakie problemy niesie ze sobą kalkulacja poligraficzna „na oko”?

  • Nie wiadomo jaki jest planowany koszt zlecenia, a więc drukarnia nie wie jaką uzyskuje na nim marżę!
  • Nie wiadomo jakie dokładnie są składniki cenowe, a przecież warto uwzględniać nawet najdrobniejsze koszty – system policzy je przecież za nas!
  • Mogą pojawić się błędy technologiczne. Czy obecny system kalkulacyjny automatycznie buduje optymalną i poprawną ścieżkę technologiczną?

Wielu naszych klientów się z tym zmaga, dlatego opracowaliśmy system, który precyzyjnie wylicza jakie są koszty i marża przyszłego zlecenia. W kosztach uwzględniamy koszty bezpośrednie, ogólnozakładowe, koszty obsługi, koszty utylizacji itd. Dzięki temu możemy zapewnić naszym klientom pewność, że wiedzą które ze zleceń są dla nich rentowne, a które nie.

Panel kalkulacyjny na książkę (także w oprawie twardej) Optimus Dash
Panel kalkulacyjny na książkę (także w oprawie twardej) Optimus Dash

Przeczytaj więcej o module kalkulacyjnym Optimus Dash

Przeczytaj więcej o: Optimus Dash moduł kalkulacyjny