Jakie są efektywne metody planowania produkcji w zakładzie poligraficznym?

Planowanie produkcji poligraficznej to proces, który pozwala firmie poligraficznej zoptymalizować swoje procesy w celu zmniejszenia kosztów i poprawy efektywności. W współczesnej firmie poligraficznej, planowanie jest kluczowe dla utrzymania ruchu i ciągłości produkcji. Dzięki temu można dobrze wyliczyć, jakie zasoby i jaką ilość materiałów potrzebujemy, aby wykonać zamówienia klientów w terminie. Harmonogramowanie produkcji obejmuje również efektywne zarządzanie zamówieniami, koordynację między różnymi działami przedsiębiorstwa, nadzorowanie procesów produkcyjnych oraz reagowanie na ewentualne problemy, takie jak awaria maszyn czy opóźnienia w dostawach. Dzięki odpowiedniemu planowaniu produkcji możemy zaoszczędzić czas, pieniądze i minimalizować ryzyko związane z produkcją.

Cele i metody harmonogramowania produkcji

Celem planowania produkcji jest skuteczne zarządzanie procesami produkcyjnymi oraz osiąganie efektywności w przedsiębiorstwie poligraficznym. Jest to kluczowy element, który pozwala na minimalizację kosztów, optymalizację procesów oraz terminowość realizacji zleceń.

Efektywne planowanie pozwala na redukcję odpadów poprzez dokładne oszacowanie potrzeb materiałowych oraz wykorzystanie ich w sposób optymalny. Dzięki temu zminimalizowane zostają negatywne skutki, takie jak nadmierna ilość odpadów czy nadwyżki surowców.

Dodatkowo, planowanie umożliwia efektywne zarządzanie surowcami. Dzięki systematycznemu monitorowaniu stanów magazynowych oraz aktualizacji informacji o dostępnych zasobach, można uniknąć sytuacji braków surowców lub nadmiaru zapasów.

Kolejnym kluczowym aspektem planowania produkcji jest optymalne wykorzystanie zasobów. Dzięki przejrzystym harmonogramom produkcji i rozdzieleniu zadań można zoptymalizować wykorzystanie pracowników, maszyn i innych zasobów, co prowadzi do większej efektywności produkcji.

Podsumowując, planowanie ma na celu osiągnięcie efektywności w przedsiębiorstwie poligraficznym, poprzez redukcję odpadów, terminowe realizowanie zleceń, minimalizację kosztów oraz optymalizację procesów. Jest to nieodzowny cel każdego zakładu poligraficznego, który pozwala na skuteczne zarządzanie procesami produkcyjnymi.

Patrząc na harmonogramowanie produkcji w zakładach poligraficznych od strony metody najczęściej planujemy gniazda produkcyjne. Nie robi się planowania produkcji uwzględniając dostępność zasobów ludzkich. Można to oczywiście zrobić zakładając pewne umiejętności pracowników i przypisując ich optymalnie zgodnie ich największymi umiejętnościami. W większości przypadków wystarczy planowanie każdej maszyny i generowanie dziennych planów pracy danej maszyny.

Niestety harmonogramy produkcji często ulegają zmianom, a proces przystosowywania się do tak zmiennych warunków, jest uciążliwy nawet dla najlepszych planistów. Powinno się więc brać pod uwagę elastyczność wybranego systemu planowania i pozytywne opinie innych użytkowników. Oczywiście ostateczny wybór najodpowiedniejszego narzędzia do planowania produkcji powinien być dostosowany do wymagań systemowych danego zakładu oraz do założonych celów.

Przykładowe cele stawiane przed systemem planowania

 • poprawa wydajności produkcyjnej parku maszynowego,
 • ograniczenie ilości przestojów w produkcji,
 • redukcja odpadu zadrukowanych podłoży,
 • zapewnienie ciągłości produkcji;
 • natychmiastowe raportowanie możliwych opóźnień,
 • zmniejszenie strat (np. utraty surowców czy energii w trakcie produkcji).

Systemy planowania używane w zakładach poligraficznych

System planowania (zwany także systemem APS, ang. Advanced Planning & Scheduling System) pozwala na stały dostęp do kluczowych danych i wskaźników, dzięki czemu w pełni kontrolujesz produkcję, nawet w najbardziej podbramkowych sytuacjach. Dzisiejsze systemy wspierające zarządzanie produkcją wykorzystują osiągnięcia technologiczne charakterystyczne dla idei przemysłu 4.0. Mowa tu między innymi o zaawansowanych algorytmach bazujących na sztucznej inteligencji. Naturalne jest to, że chcemy poprawić wydajność w firmie poligraficznej, zoptymalizować alokację zasobów i przenieść produkcję na wyższy poziom.

System harmonogramowania dzięki swoim funkcjonalnościom pozwala na terminową realizację zleceń produkcyjnych, efektywnie panować nad płynnością produkcji, dokonywać szybkich modyfikacji wynikających z nagłych zmian a także sprawnie zarządzać kalendarzem, zapasami i przestojami.

APS to nowoczesne narzędzie do harmonogramowania produkcji, które ułatwia sprostanie wyzwaniom dzisiejszej produkcji. APS zaplanuje w zasadzie każdy typ produkcji, udostępni plan pracy pracownikom, wykona dynamiczną modyfikację harmonogramu, poinformuje o pojawiających się ryzykach i problemach, a także pozwoli na spore oszczędności redukując czasy przezbrojeń. Jest to elastyczne narzędzie, które należy zintegrować z innymi, już istniejącymi w firmie systemami, czyli systemem ERP/MIS oraz systemem MES. Należy pamiętać, że APS (w odróżnieniu od ERP czy Excela) harmonogramując produkcję opiera się na skończonych zasobach (maszyny, ludzie, materiały, narzędzia), uwzględnia bieżące ograniczenia oraz ustalone priorytety.

APS pomoże Ci lepiej planować i zarządzać produkcją. Dzięki niemu możesz:

 • zaplanować każdy typ produkcji,
 • zoptymalizować przepływy materiałowe i wąskie gardła,
 • wizualizować w czasie rzeczywistym postępy prac,
 • korzystać z zaawansowanych analiz i raportów oraz prognoz,
 • stworzyć tzw. scenariusz planu, będący rodzajem symulacji (np. przeplanowania na inną maszynę drukującą, zgrupowania zadań, czy modyfikacji ich kolejności),
 • generować szybko i sprawnie szablony technologii,
 • zachować profesjonalny obieg dokumentów i zgodność z certyfikacją ISO 900,1,
 • bardziej optymalnie planować zapotrzebowanie surowcowe i ludzkie (system kontroluje utrzymanie minimalnych stanów magazynowych jak również uwzględnia w planowaniu dostępność zasobów – rozumie konfiguracje zmian pracowniczych i brygad oraz macierze uprawnień),
 • podejmować optymalne decyzje dotyczące kooperacji i wyboru podwykonawców.

Co zatem wybrać?

Nadal numerem jeden będzie Excel i nie należy się temu dziwić, gdyż jest to arkusz, który umożliwia ręczne zaplanowanie tu i teraz bez nakładów finansowych.

Direct Planning to niezależny profesjonalny system planowania, który posiada specjalny moduł integrujący go z dowolnym systemem MIS /ERP. Idealnie sprawdzi się w każdym zakładzie poligraficznym, dowolnym zakładzie produkcyjnym, firmach prowadzących projekty, firmach prowadzących usługi serwisowe.

Warto zajrzeć na stronę, gdzie można zobaczyć listę referencyjną systemu: https://www.directplanning.com/pl/direct-planning-wybrane-referencje/

Prestige Scheduler to zaawansowany system planowania produkcji, który idealnie sprawdza się w zakładach produkcji opakowań i etykiet oraz drukarniach. System jest w pełni zintegrowany z Optimus Dash MIS oraz systemami zbierania danych z produkcji tzw. terminalami produkcyjnymi. Umożliwia znacznie lepszą organizacja pracy w obszarze produkcji.

Prestige Scheduler to bardzo zaawansowany system planowania, posiadający algorytm optymalizujący plan. Planista w każdej chwili może poprosić system o automatyczne ułożenie planu w odniesieniu do daty odbioru zleceń.