Obsługa FSC w Optimus Dash MIS

FSC w Optimus Dash MIS stało się faktem. Nowoczesny system zarządzania typu ERP/MIS powinien wspierać wszelką identyfikację poszczególnych typów certyfikatów FSC oraz generować stosowny współczynnik FSC wyrobu gotowego na podstawie faktycznego zużycia surowców z certyfikatem FSC. Dzięki współpracy z naszym klientem firmą Stecpol zrealizowaliśmy obsługę FSC w systemie Optimus Dash MIS, którego wdrożenie mieliśmy przyjemność zakończyć w roku 2018.

Z całą pewnością można powiedzieć, że certyfikacja FSC stała się w naszym kraju bardzo popularna. Ceryfikatów FSC już od dawna udzielają producenci wyrobów drewnianych i papierowych, a na przetworzone z nich wyroby gotowe coraz częściej udzielają polscy producenci opakowań. Poza drewnem najczęstszym surowcem jest tektura falista, karton i papier.

Czym jest organizacja FSC i czym się zajmuje można szczegółowo przeczytać tutaj.

Identyfikacja FSC surowców

Projekt rozpoczęliśmy od prostego zadania jakiem było wprowadzenie do magazyny certyfikatów FSC wyznaczonych surowców, którymi są: tektura falista, karton oraz papier do produkcji tektury falistej na tekturnicy.

Dodatkowym zadaniem było wdrożenie procedur rejestracji i oznakowania palet wszelkich nowych surowców z certyfikatem FSC. Wprowadzono konsekwentne oznakowanie każdej palety z surowcem FSC.

Procent odpadu z wykrojnika

Kolejnym krokiem było wygenerowanie informacji o faktycznym procencie odpadu z każdego wykorzystywanego w firmie wykrojnika. Znajomość tego procentu pozwana na poprawne obliczenie współczynnika FSC wyrobu gotowego. Informacje o wartości procentu odpadu pobrane zostały z systemu CAD, który wykorzystywany jest w firmie do projektowania konstrukcji opakowań.

Także w tym przypadku wdrożono procedurę uzupełniania informacji o procencie odpadu w każdym nowym wykrojniku.

Obsługa FSC

Kolejnym i najbardziej złożonym zadaniem było stworzenie specjalnej aplikacji, która jest automatycznie uruchamiana w zleceniach typu FSC. Jej zadaniem jest monitorowanie faktycznego zużycia surowców FSC w każdym zleceniu z uwzględnieniem odpadów technologicznych surowców. Następnie wyliczany jest na bieżąco współczynnik FSC wyrobu gotowego.

Informacja o wyliczonym współczynniku umieszczana jest na etykietach paletowych, dokumentach przewozowych i wszelkich innych dokumentach wewnętrznych.

W ramach jednego zlecenia produkcyjnego może się zdarzyć, że surowce dostarczane są partiami. Współczynniki FSC poszczególnych partii tego samego surowca mogą się różnić. Nasza aplikacja rozpoznaje taką sytuację i wylicza wówczas odpowiedni współczynnik FSC wyrobu gotowego. Może się zatem zdarzyć, że wyroby gotowe z tego samego zlecenia mają różne współczynniki końcowe.

Raporty dla audytorów FSC

Mając wszelkie wymagane dane w bazie system Optimus, przygotowaliśmy zestaw raportów wymaganych przez audytorów. Obecnie przygotowanie się do audytu zajmuje niewiele czasu i staje się zwykłą rutynową czynnością.

Przykład fragmentu raportu FSC

Przygotowaliśmy następujące raporty:

  • Obliczenia FSC do zlecenia: pokazujący listę wydanych partii z podaniem m.in. FSC przyjęcia, masą wydaną, masą odpadu, obliczonym oświadczeniem FSC, współczynnikiem wydajności wyrobu gotowego.
  • Roczne zestawienie FSC surowca – lista wejść surowca z podaniem daty kategorii i masy.
  • Roczne zestawienie FSC surowca wg kategorii.
  • Roczne zestawienie FSC wyrobu – lista wyjść wyrobów gotowych z podaniem daty, kategorii FSC oraz wydanej masy.

Więcej informacji o systemie Optimus

Optimus Dash MIS

Kliknij i zamów prezentację interesującego Cię systemu