Optimus MIS – STARA WERSJA

Innowacyjne narzędzie niezbędne w drukarni

rycina2
Schemat funkcjonalny systemu Optimus MIS

Optimus jest jednym z pierwszych producentów zintegrowanych systemów do zarządzania przedsiębiorstwem poligraficznym. Do tej pory kontynuujemy misję dostarczania najbardziej innowacyjnych, zaawansowanych i kompleksowych rozwiązań MIS (ang. Management Information System – pol. System Zarządzania Informacją).

Dzięki klientom z różnych sektorów poligrafii mamy niezbędną wiedzę na temat potrzeb i wymagań rynku poligraficznego. Wiemy także, jak zwiększać dynamikę przedsiębiorstwa poligraficznego w odniesieniu do dynamicznie zmieniającego się przemysłu poligraficznego.

W rozwoju technologii systemów MIS w ciągu ostatnich lat zmieniło się bardzo wiele. Optimus nieustannie zbiera informacje od swoich obecnych i potencjalnych klientów, a także od specjalistów i dostawców branży poligraficznej. Robimy to po to, aby zapewnić jak najbardziej kompletny, zaawansowany i nowoczesny system do zarządzania przedsiębiorstwem poligraficznym często zwanym po prostu drukarnią. Z tego też powodu co najmniej 4 razy w roku tworzymy i oddajemy w ręce klientów duże aktualizacje systemu, chcąc zapewnić im możliwość czerpania korzyści biznesowych i finansowych ze zwiększonej funkcjonalności oraz najnowszych technologii informatycznych.

Kalkulacja, ofertowanie, rabatowanie

Optimus umożliwia kosztorysantom bardzo szybkie wykonywanie nawet bardzo złożonych kalkulacji oraz natychmiastowe wysyłanie ofert pocztą elektroniczną. Dzięki nowatorskiej metodzie można szybko udostępnić wymagany zestaw danych do opisu kalkulowanego produktu w postaci wygodnego panelu kosztorysanta. Rodzaj tych danych oraz formuł obliczeniowych jest całkowicie dowolny i dostępny dla administratora systemu. W ten sposób można kalkulować dowolne produkty poligraficzne zgodnie z logiką biznesową Drukarni.

Pliki produkcyjne

Optimus pozwala na zbieranie wszystkich plików związanych ze zleceniem w jednym, przejrzystym i dostępnym dla wszystkich użytkowników miejscu. System samodzielnie buduje strukturę folderów, a każdy plik produkcyjny rejestrowany jest w bazie danych systemu.

Zarządzanie kontaktami (CRM)

Optimus rozpoznaje potrzeby klientów drukarni i zapewnia doskonałą ich obsługę, która jest niezbędna do utrzymania klientów i poprawy ich satysfakcji. Optimus Wsparcie Klienta zapewnia w czasie rzeczywistym dostęp do wszystkich informacji, które są prezentowane w spójny sposób dla klienta. Każdy uprawniony pracownik klienta drukarni może łatwo dotrzeć do istotnych informacji bieżących i historycznych.

Optimus CRM jest specjalnie zaprojektowany dla drukarń otrzymujących wiele zapytań telefonicznych, dotyczących szczegółów transakcji. Zapewnia widoczność na wszystkich transakcje z klientem, w tym: oferty, zlecenia, proofy, dostawy, faktury, poziomy zapasów wyrobów gotowych i zamówień sprzedaży.

Poza tym system pozwala na dowolne planowanie zadań handlowych i umożliwia ich rejestrację. Osoby uprawnione mogą planować zadania innym i śledzić ich realizację.

Zarządzanie produkcją

rycina4

Uruchomienie zlecenia na podstawie kalkulacji jest natychmiastowe i generuje w systemie bardzo wiele informacji całkowicie automatycznie. Zlecenie zawiera wszystkie niezbędne informacje jak: ustaloną cenę do faktury, wymagane materiały do produkcji, proofy do akceptacji, wymagane usługi podwykonawcze oraz ustaloną datę dostawy produktu.

Zlecenia produkcyjne rejestrowane są na podstawie ścieżki produkcyjnej, która także powstaje automatycznie. Zlecenie może zawierać kilka ścieżek, gdyż może opisywać kilka produktów. Pozwala to na ich równoległą realizację oraz analizę poprodukcyjną na poziomie całego zlecenia lub poszczególnych produktów. Mamy pełen dostęp do przepływu zleceń w wygodnej graficznej formie – wszystkie informacje zawarte są na jednym ekranie. Daje to ścisłą kontrolę nad każdym elementem zlecenia.

Rejestracja danych produkcyjnych

Każde zadanie produkcyjne jest w systemie dokładnie rejestrowane. Moduł Rejestracji Danych Produkcyjnych dostarcza informacji na temat rzeczywistego czasu realizacji zadań produkcyjnych przez wszystkich operatorów w czasie rzeczywistym. Zapewnia dokładną kontrolę kosztów, wydajności oraz zużycia materiałów
dla każdego zlecenia.

Moduł jest aplikacją działającą w przeglądarce internetowej z prostym w obsłudze i przejrzystym interfejsem. Po zalogowaniu się pracownika system automatycznie zarejestruje czas spędzony na zaplanowanych w Optimusie operacjach. Rejestracja odbywa się dzięki zastosowaniu technologii kodów kreskowych,
co zdecydowanie przyspiesza obsługę i eliminuje błędy.

Dynamiczny ekran produkcyjny

Pokazuje on całą aktywność użytkowników terminali produkcyjnych. Pozwala w łatwy sposób porównać planowane czasy operacji z rzeczywistymi. W razie potrzeby poinformuje kierownika produkcji o przekroczeniu czasów planowanych, dając natychmiastowy wgląd w operacje stanowiące „wąskie gardło” lub
mogące opóźnić dostawę.

Planowanie produkcji

prestige1

Prestige Scheduler to bogaty w funkcjonalność system dynamicznego planowania produkcji. Umożliwia planowanie w czasie rzeczywistym dzięki pełnej integracji z Optimus MIS. Istnieje także możliwość wykorzystać jako aplikację samodzielną. Tradycyjny panel planowania zastąpiony jest przez graficzny wykres Gantta. Utworzone w Optimus MIS zlecenia umieszczane są w planie produkcji. Zadania przypisane są do kolejek poszczególnych stacji produkcyjnych zgodnie z ustalonym priorytetem.

Panel planowania przedstawia ponadto wszelkie zasoby wraz z ich obciążeniem, a zadania każdego zlecenia mają poprawną technologicznie kolejność. Plan można edytować za pomocą funkcji przeciągnij i upuść i wielokrotnie testować zanim ostateczny plan zostanie opublikowany.

Aktualny przegląd zadań

System na bieżąco daje podgląd postępu zadań produkcyjnych, statystki kosztowe i ilość pracy do wykonania. Widoczne są także zużycia materiałowe jakie powstają w aktualnej produkcji. Dodatkowo w osobnym oknie mamy dostęp do podglądu zatwierdzonych zleceń oczekujących na produkcję. Pełna transparentność znacznie ułatwia zarządzanie pracą każdej drukarni.

Komunikaty

Komunikaty do zleceń pozwalają użytkownikom na dodanie uwag technologicznych do zlecenia. Oznacza to, że aktualne informacje są zawsze dostępne w czasie produkcji oraz do późniejszego wykorzystania przy wznowieniach. Funkcja ta w znaczący sposób poprawia wymianę informacji między działami drukarni oraz
między drukarnią a klientem.

Magazyn

Moduł magazynowy jest kompletnym rozwiązaniem do zarządzania oraz monitorowania przesunięć magazynowych, zarówno dla artykułów drukarni oraz tych, które są własnością jej klientów. Zapewnia pełną kontrolę nad stanami magazynowymi, bez potrzeby dodatkowej rejestracji danych w arkuszach kalkulacyjnych oraz dostęp do raportów i analiz magazynowych. Możliwe jest zarządzanie artykułami magazynowymi w wielu lokalizacjach oraz rejestracja położenia każdej palety.

Dostawa

Transport pozwala na zarządzanie i kontrolę wszystkich aktywności związanych z dostawą zarówno produktów gotowych do klientów, półproduktów do podwykonawców oraz wyrobów gotowych wysyłanych od podwykonawcy do klientów drukarni.

Wymagania systemowe

System Optimus posiada następujące wymagania systemowo-sprzętowe:

Zobacz też

Optimus w drukarni wielkoformatowej www.printsoftware.pl/case-study/korzystaj-mozliwosci/

Optimus w zakładzie produkcji opakowań Stec-Pol: www.printsoftware.pl/case-study/optimus-dash-w-stec-pol-wywiad-z-wlascicielem/

Optimus w drukarni Ragus: www.printsoftware.pl/case-study/optimus-dash-mis-w-drukarni-ragus/

Etykieta logistyczna GS1 w Optimus Dash MIS

Obsługa FSC w Optimus Dash MIS