Sprawdzanie plików z pdfToolbox 9

Gdy zachodzi potrzeba sprawdzenia poprawności pliku, technologia wizualizacji pdfToobox to idealne narzędzie. Różne aspekty pliku są wizualizowane na ekranie tak, aby łatwo można wykryć potencjalne problemy.
pdfToolbox 9.1

Częścią tej technologii jest inspektor obiektów, który pozwala podświetlić każdy obiekt w pliku. Wszystkie właściwości tego obiektu są natychmiast wyświetlone wraz z jego podglądem, jak i podglądem obiektów znajdujących się nad i pod nim.

W pdfToolbox 9 inspektor obiektów zyskał możliwość ukrycia niektórych rodzajów obiektów (wyobraź sobie wyłączenie wszystkich obrazów, aby zobaczyć, co się pod nimi kryje) oraz włączenia trybu podglądu szkieletowego. W tym trybie wszystkie obiekty są opisane w różnokolorowych prostokątach, co pozwala na całkowite prześwietlenie dokumentu.