Nowy raport preflight w pdfToolbox 14

Raport preflight PDF w pdftoolbox
Raport preflight PDF w pdftoolbox

Użytkownicy systemu pdfToolbox zapewne wiedzą, że system potrafi generować specjalne raporty, m.in. z preflightu dokumentów PDF. W rezultacie użytkownik otrzymuje informacje o tym, co jest błędne w drukarskim pliku PDF (ang. checks) oraz listę poprawek (ang. fixes) wprowadzonych podczas preflightu. Zazwyczaj raport PDF jest potrzebny, jeśli chcemy przekazać te informacje klientom lub współpracownikom. Tworzenie raportów może być jedynym celem danego kroku preflight. pdfToolbox 14 wprowadza nowe funkcje dla raportów PDF, w tym możliwość tworzenia opcjonalnych stron z bogatą wizualnie zawartością. Oto co powinieneś wiedzieć o nowym raporcie.

Co zawiera nowy raport preflight PDF?

pdfToolbox w wersji 8. wprowadził konfigurowalny raport PDF oparty na szablonach HTML, np. pozwalając dostosować układ raportu do własnego projektu. Raport ten zawiera stronę przeglądową z informacjami o preflightowanym dokumencie, środowisku oraz listę błędów, ostrzeżeń i wykonanych poprawek. pdfToolbox w wersji 14. idzie dalej.

Wraz z opublikowaniem pdfToolbox 14, użytkownik otrzymuje przeprojektowany szablon, który jest teraz bardziej zwięzły. Dodatkowo mamy możliwość dodania do raportu pięciu różnych stron opcjonalnych. W przypadku niektórych zagadnień, trudno jest ocenić, czy problem istnieje, czy nie. W takich przypadkach dobrze jest mieć odpowiednią wizualizację problemu. Nowy raport umożliwia teraz wysyłanie takich wizualizacji do innych osób. Każda z opcjonalnych stron dotyczy określonego obszaru problemowego i dostarcza indywidualnych obrazów, które pomagają odbiorcy lepiej zrozumieć sytuację. Przyjrzyjmy się…

Wygląd raportu PDF
Wygląd raportu PDF

Strona 1. Informacje o stronie

Już na początku raportu widzimy podgląd pierwszej strony dokumentu z zaznaczonymi obszarami TrimBox i BleedBox. Pozwala to na wizualną kontrolę obszaru spadu. Ponadto na podglądzie widoczna jest strefa bezpieczeństwa wewnątrz granicy strony, co umożliwia wizualizację, czy jakikolwiek obiekt strony, taki jak tekst lub grafika, nie wykracza poza stronę. Podane są również rozmiary pól geometrii strony. Jeśli dokument zawiera współczynnik skalowania strony, co często ma miejsce w przypadku plików do druku w dużym formacie, otrzymamy efektywny rozmiar strony. Na koniec strona wskazuje, czy wszystkie strony w dokumencie mają ten sam rozmiar, czy też różnią się między sobą.

Strona "Informacje o stronie" raportu preflight
Strona „Informacje o stronie” raportu preflight

Strona 2. Ilość farby

Cenną informacją jest ile potencjalnie zużywamy farby drukująca dany plik PDF. Ta strona raportu tworzy podgląd każdej strony PDF z szarą nakładką i podświetla każdy obszar, który przekracza określony próg: na żółto dla małych przekroczeń, przechodząc do czerwonego i fioletowego dla dużych przekroczeń. Pozwala to na natychmiastową identyfikację problematycznych obszarów w pliku PDF i zapobieganie potencjalnym problemom podczas drukowania.

Strona "Ilość farby" raportu preflight
Strona „Ilość farby” raportu preflight

Strona 3. Kolory Pantone

Ta strona raportu może być użyta do wizualnej inspekcji wszystkich kolorów Pantone w dokumencie. Każdy kolor Pantone jest reprezentowany przez kolorowy znacznik i zawiera informacje o nazwie koloru Pantone, wartości koloru, przestrzeni kolorów i stronach, na których jest używany. Być może kolor został przypadkowo utworzony jako kolor Pantone, a powinien być kolorem procesowym? A może nazwy kolorów Pantone dla spadu i lakieru nie zostały poprawnie zdefiniowane w dokumencie? Jakikolwiek problem może być z kolorami Pantone, ta strona daje dobry przegląd tego ważnego tematu.

Strona "Kolory Pantone" raportu preflight
Strona „Kolory Pantone” raportu preflight

Strona 4. Pokrycie farbowe

Jeśli chcesz przewidzieć, ile farby będziesz potrzebował do konkretnego zadania, ta strona zawiera wszystkie odpowiedzi. Pokazuje ona zużycie farby dla każdego kanału koloru (CMYK i kolory Pantone) jako procent całkowitej powierzchni oraz w cm2 i calach2. Domyślnie do obliczeń wykorzystywany jest rozmiar renderowanego CropBox-a, który można oczywiście dostosować. Wartości są wyświetlane dla całego dokumentu i dla każdej strony z osobna.

Strona "Pokrycie farbowe" raportu preflight
Strona „Pokrycie farbowe” raportu preflight

Strona 5. Podgląd separacji

Jeśli nie jesteś pewien, czy plik zostanie prawidłowo rozseparowany, lub jeśli po prostu chcesz sprawdzić ilość farb lub nadruk niektórych elementów, ta strona raportu rozwiewa wątpliwości. Wyświetla ona wszystkie indywidualne podglądy separacji dla kolorów CMYK i Pantone.

Strona "Podgląd separacji" raportu preflight
Strona „Podgląd separacji” raportu preflight

Jak wspomniano powyżej, strony te są opcjonalne, tzn. możesz zdecydować, która ze stron powinna pojawić się w Twoim raporcie. Instrukcje krok po kroku jak dodać strony do raportu można znaleźć w dokumentacji online systemu pdftoolbox. Tak więc, jeśli jesteś zainteresowany, wystarczy przeczytać ten artykuł i jesteś gotowy do pracy. W dokumentacji można również pobrać szablon, który zawiera wszystkie pięć opcjonalnych stron.

Więcej informacji

Więcej informacji na stronie: https://www.printsoftware.pl/pdftoolbox/

Kliknij i zamów prezentację tego systemu
Tylko kliknij 🙂