Nowa wersja OnPrintShop 10.0

Funkcje sklepu internetowego

1. Wyślij na wiele adresów

 • Wprowadziliśmy nową funkcję o nazwie „Wysyłka na wiele adresów”, która umożliwia użytkownikom tworzenie wielu przesyłek w jednym zamówieniu. Oznacza to, że klienci mogą wysyłać swoje zamówienia na różne adresy w zależności od pozycji.
  • Na przykład, jeśli klient ma trzy produkty w swoim koszyku, może wysłać dwa pierwsze na adres 1, a trzeci na adres 2.
 • Klient będzie mógł teraz podzielić ilość i wysłać ją pod różne adresy.
 • W ustawieniach witryny administrator może włączyć lub wyłączyć opcję wysyłki na wiele adresów.

2. Ulepszenie wzorca adresu URL

 • Do tej pory używaliśmy wzorca URL tylko z nazwą produktu, kategorii lub grupy, bez uwzględniania struktury hierarchii.
 • W tej wersji zmieniliśmy wzorzec adresu URL i zastosowaliśmy hierarchiczną strukturę.
  • Adres URL starego produktu – www.domain.com/product/
  • Nowy wzór to – www.domain.com/category/product/
 • Administrator może dostosować wzorzec adresu URL, aby wykorzystać stare i nowe wzorce adresów URL w oparciu o ustawienia witryny.

3. Ulepszenie zarządzania treścią CMS

 • Wcześniej administratorzy mogli tworzyć tylko strony z zawartością; jednak w tej wersji administratorzy mogą teraz również tworzyć kategorie CMS.
 • Zmieniliśmy interfejs użytkownika i wprowadziliśmy zakładki, takie jak dynamiczna, kategoria i stała strona na stronie zawartości.
 • Administrator może włączyć dowolną stronę zawartości, aby była blogiem, używając ustawienia Strona blogu w stronie Edytuj zawartość. Ta funkcjonalność będzie używana podobnie jak blog, który jest tworzony z sekcji zarządzania treścią.
 • Do strony bloga dodano blok, dzięki czemu administrator może go wykorzystać na dowolnej stronie, aby wyświetlić blok bloga na froncie.
 • W wyniku nowego zarządzania paskiem bocznym i ustawień widgetów, Kategoria CMS będzie teraz wyświetlana na pasku bocznym.
 • Administrator może włączyć dowolną stronę zawartości jako blog, używając ustawienia Strona blogu na stronie Edytuj zawartość. Ta funkcjonalność będzie używana podobnie do bloga utworzonego z sekcji zarządzania treścią.
 • Do strony bloga dodano blok, który umożliwia administratorowi wykorzystanie go na dowolnej stronie w celu wyświetlenia bloku bloga z przodu.
 • W wyniku nowego zarządzania paskiem bocznym i ustawień widżetów, kategoria CMS będzie teraz wyświetlana na pasku bocznym.

4. Generator dynamicznych szablonów pomocy

 • Obecnie administrator musi przesłać szablon pomocy dla wszystkich produktów o odpowiednich rozmiarach; jednak wdrożyliśmy ulepszenie i dynamicznie utworzyliśmy szablon pomocy.
 • Z przodu będzie dostępna opcja pobrania dynamicznego szablonu pomocy produktu w oparciu o rozmiar produktu na stronie informacji o produkcie, stronie centrum przesyłania i stronie pobierania szablonu.

5. Nowe drobne funkcje i ulepszenia

 • Podgląd 3D do przesłania grafiki: Podgląd 3D będzie teraz dostępny na dodatkowej stronie informacyjnej dla procesu przesyłania projektu.
 • Zoptymalizowany koszyk: W tej wersji zoptymalizowaliśmy koszyk, aby przyspieszyć ładowanie i zapewnić bezproblemową procedurę płatności.

Funkcje sekcji produktów

6. Ogranicz ilość produktów do zamówienia

 • Administrator może ograniczyć klientom możliwość kupowania określonych produktów w określonych ilościach w określonych ramach czasowych, a klienci otrzymają ostrzeżenie na stronie koszyka, jeśli ilość produktu przekroczy ustawione ograniczenie.
  • Na przykład, jeśli trwa kampania, a administrator chce, aby produkt został zakupiony przez użytkowników tylko raz na określony czas, skorzystanie z tej funkcjonalności umożliwi to.
 • Dodaliśmy ustawienia w ustawieniach produktu, aby ograniczyć limit ilości na koszyk i na klienta.

7. Nadpisanie i powielenie tytułu opcji głównej produktu

 • Administrator może teraz nadpisać tytuł opcji głównej produktu po przypisaniu go do dowolnego produktu. Administrator może również nadpisać nazwę opcji i nazwę atrybutu w języku.
 • Administrator może teraz zduplikować opcję produktu głównego z atrybutem produktu i ceną.

8. Ulepszenie produktu kanwy

 • W tej wersji wdrożyliśmy następujące ulepszenia produktu canvas.
  • Dodano zdarzenie pierwszego planu/tła: Dodaliśmy teraz nowe zdarzenie tylko dla jednego płótna. Korzystając z tego zdarzenia, klienci mogą zobaczyć klatkę pierwszego planu/tła w podglądzie kanwy; nie zostanie on jednak wygenerowany w pliku gotowym do druku.
  • Dodaj obiekt tekstowy do kanwy: teraz w pojedynczym produkcie na płótnie administrator może kontrolować opcję „Dodaj tekst” w ustawieniach studia.
  • Zarządzanie zapasami produktów z kanwy: Dodaliśmy zarządzanie zapasami dla wszystkich produktów z kanwy. Teraz administrator może kontrolować zapasy produktów z kanwy. Podział i wiele kanw będą liczone jako liczba użytych układów.

9. Wspólna aktualizacja cen produktów w procentach

 • Jeśli administrator chce zmienić wszystkie ceny systemu, na przykład chce zaktualizować ceny produktu i dostawcy o 10%, udostępniliśmy funkcję w cenie produktu, aby zaktualizować wszystkie ceny.
  • Administrator może zmienić procentową kwotę ceny produktu i dostawcy.
  • Można również zarządzać wszelkimi kosztami konfiguracji lub innymi kosztami, takimi jak zatrudnienie projektanta itp.

10. Ulepszenie galerii produktów

 • Opcja wideo: Administrator może teraz przesyłać filmy lub wykorzystywać skrypty wideo do wyświetlania filmów w obszarze galerii produktów.
 • Opcja rozmiaru w ustawieniach galerii: Administrator może teraz odnosić się do rozmiaru produktu w ustawieniach galerii.

11. Nowe drobne funkcje i ulepszenia

 • Wyświetl klucz opcji produktu: Na ekranach opcji głównej produktu i opcji produktu administrator może teraz wyświetlić klucz opcji produktu wraz z tytułem opcji produktu, co pomaga administratorowi zidentyfikować opcję produktu o tej samej nazwie.
 • Edytuj opcję produktu i klucz atrybutu: Administrator może teraz edytować opcję produktu i klucz atrybutu, które zostaną zsynchronizowane z przypisanym produktem, regułami lub dowolną sekcją zależną.
 • Zapisz i wyświetl dane wejściowe rozmiaru niestandardowego: W produkcie o rozmiarze niestandardowym wartość wejściowa rozmiaru niestandardowego jest teraz zapisywana i wyświetlana, jeśli wybór zostanie ponownie zmieniony z predefiniowanego na niestandardowy.

12. Ulepszenie interfejsu użytkownika Designer Studio

 • W tej wersji wprowadzamy nowy interfejs użytkownika/UX w studiu projektantów, aby poprawić wrażenia użytkownika i ułatwić nawigację.
 • Usunęliśmy pływający panel właściwości i dostosowaliśmy wszystkie działania w górnym i lewym panelu.
 • W studiu projektanta nie będzie już wyskakującego okienka, a wszystko zostanie dostosowane na górnym i lewym panelu.
 • Udoskonaliliśmy sekcję galerii obrazów, aby klienci mogli przeglądać listę przesłanych lub wcześniej używanych obrazów w zakładce Prześlij, a jeśli klient nie jest zalogowany, będzie miał przycisk logowania, a klienci będą mogli zobaczyć obraz, który chcą przesłane bez logowania, również ten obraz będzie dostępny po zalogowaniu.

13. Prawdziwy podgląd szablonu produktu

 • W tej wersji dodaliśmy opcję rzeczywistego podglądu dla wszystkich produktów, aby użytkownicy mogli zobaczyć z przodu i wirtualnie poczuć (podgląd rzeczywisty) tego, jak ich produkt wyglądałby w rzeczywistości. Jak wizytówki, Boucher, naklejki
 • Będzie miał rzeczywisty podgląd w szablonie generowanym zarówno przez administratora, jak i użytkownika.
 • Karta Podgląd 3D została przemianowana na Podgląd rzeczywisty w ustawieniach studia projektowego.

14. Nowe drobne funkcje i ulepszenia

 • Zoptymalizowane zamawianie odbitek fotograficznych: teraz obraz podglądu odbitek fotograficznych zostanie utworzony jako plik JPEG z białym tłem, co zapewni bezproblemową realizację transakcji.
 • Zoptymalizowany PDF: W tej wersji zoptymalizowaliśmy PDF. W rezultacie plik PDF zostanie wygenerowany szybko, niezależnie od tego, czy użyto obrazu wielokrotnego, czy dużego rozmiaru.
 • Edytuj czcionki klienta: teraz administrator może edytować czcionki klienta i ponownie przesłać plik czcionki.
 • Blokuj przechowywanie czcionek PDF: Wcześniej nie przechowywaliśmy czcionek PDF w bazie danych, co powodowało, że ładowanie stron z czcionkami PDF trwało zbyt długo. Teraz przechowujemy czcionki PDF w bazie danych w celu szybkiego ładowania.
 • Blokuj reguły i właściwości duplikatów zależności PDF: Administrator może teraz duplikować reguły zależności utworzone w sekcji reguł zależności oraz właściwości utworzone w sekcji zarządzania blokiem.
 • Przezroczysty obraz podglądu dla studia projektowego: Użytkownicy mogą teraz zobaczyć przezroczysty podgląd w dużym podglądzie oraz podczas przeglądania podglądu w formacie JPEG.
 • Ulepszenie podglądu pakietu: Obraz maski (obraz maski pola i maska ​​poziomu opcji przesłane przez administratora) będzie teraz wyświetlany w podglądzie pakietu i pliku gotowym do wydruku na podstawie pierwszego planu i tła ustawionego przez administratora.
 • Uszkodzony obraz w Designer Studio: Jeśli obraz nie ładuje się prawidłowo, użytkownik będzie mógł teraz zobaczyć uszkodzony obraz w kanwie studia projektanta.
 • Zapisz cliparty w sekcji mojego obrazu: Teraz, gdy użytkownik zaktualizuje obrazek przesłany przez administratora, zostanie utworzony osobny obrazek SVG, który będzie przechowywany w szablonie klienta.
 • Limit przesyłania plików: Teraz zwiększyliśmy limit plików do 150 MB zamiast 50 MB.

Funkcje zarządzania sklepem

15. Aktualizacja zawartości produktu określonego w sklepie

 • W tej wersji dodaliśmy możliwość nadpisywania zawartości produktu przez administratora sklepu.
 • Administratorzy sklepu mogą modyfikować zawartość produktu, typ produktu i ustawienia produktu.

16. Nowe drobne funkcje i ulepszenia

 • Import i kopiowanie działu sklepu: Teraz administrator może zduplikować dział sklepu, a także ma możliwość zaimportowania działu na liście sklepów i stronie z listą działów sklepów.
 • Zezwalaj na ulepszanie adresów IP: Teraz daliśmy superadministratorowi możliwość zezwalania na adresy IP na podstawie sklepu. Tylko superadministrator może zarządzać dozwolonymi adresami IP dla wszystkich sklepów.
  • Zostanie to wykorzystane, gdy Twój indywidualny sklep jest w trakcie konserwacji i musisz zezwolić określonemu adresowi IP na dostęp do tego sklepu.

Funkcje sekcji administracyjnej

17. Płatność częściowa

 • W tej wersji wprowadziliśmy nową metodę płatności o nazwie „Płatność częściowa”, która umożliwia administratorowi dokonywanie częściowych płatności w wielu ratach na podstawie warunków utworzonych przez administratora.
 • Aby zaoferować tę metodę, udostępniliśmy ustawienie „Zezwól na częściową płatność” na stronie Dodaj/edytuj klienta, gdzie administrator może włączyć tę metodę i wybrać termin płatności dla klienta. Dodaliśmy również to ustawienie na stronie Dodaj/edytuj sklep, aby umożliwić częściową płatność w sklepie.

18. Ulepszenie tablicy ogłoszeń

 • W tej wersji udoskonaliliśmy interfejs użytkownika i interfejs użytkownika tablicy ogłoszeń.
  • Dodaliśmy dwa nowe widoki, a mianowicie widok siatki i widok listy oprócz widoku podsumowania, który już tam był.
  • Po uzyskaniu dostępu do tablicy zadań, domyślnie wyświetlany będzie widok siatki.
  • Szczegóły zadania zostaną wyświetlone zgodnie ze statusami produktów zamówienia.
  • Aby zmienić status dowolnego produktu zamówienia, administrator może użyć nowej funkcji przeciągnij i upuść wraz z aktualizacjami produktów zamówienia.
  • Udostępniliśmy Ustawienia dla wszystkich trzech widoków. Dla wybranego widoku ustawienia zostaną wyświetlone za pomocą ikony koła.
 • Ten nowy interfejs użytkownika został udostępniony dla kont administratorów, oddziałów, drukarni i franczyzobiorców
 • Gdy zalogowany administrator zmieni widok tablicy ogłoszeń, jego preferencje widoku zostaną zapisane.
 • Dodatkowo udostępniliśmy możliwość skanowania kodów kreskowych, dzięki czemu administrator będzie mógł wybrać i zmienić status zamawianego produktu.

19. Ulepszenie zamówień offline

 • W tej wersji wprowadziliśmy zmiany w procedurze składania zamówień offline; teraz, jeśli adres klienta nie jest dostępny, administrator może użyć domyślnego adresu ustawionego w adresie zamówienia offline.
 • Administrator może włączyć / wyłączyć to w obszarze ustawień adresu, a także dodać adres domyślny.
 • Dzięki temu administrator może szybko dodać zamówienie offline.

20. Raporty

 • Wiadomość kontrolna dla usuniętych klientów: teraz w wiadomości dziennika kontrolnego administrator może zobaczyć adres e-mail usuniętego klienta i nazwę sklepu.
 • Generowanie raportów w tle: Teraz eksport do programu Excel wygeneruje raport w tle, a administrator może wyświetlić ostatnio wygenerowany raport, odwiedzając wygenerowane pliki raportów.
 • Udoskonalenie filtrów: W tej wersji dokonaliśmy poniższych ulepszeń w filtrach.
  • Prowizja drukarki: Administrator może teraz filtrować listę w zależności od statusu zamówienia na ekranie prowizji drukarki. Ponadto w raporcie prowizji drukarki administrator może filtrować listę według statusu płatności.
  • Prowizja agenta sprzedaży: Administrator może teraz filtrować raport prowizji agenta sprzedaży na podstawie filtra statusu zamówienia.

21. Nowe drobne funkcje i ulepszenia

 • Grafika oferty: Grafika cytatu będzie teraz wyświetlana na stronie szczegółów oferty po stronie administratora. Ponadto, jeśli zostanie złożone zamówienie offline, dodana grafika oferty zostanie przeniesiona i wykorzystana podczas składania zamówienia.
 • Ulepszenie ustawień systemowych: W tej wersji przenieśliśmy kilka ustawień do respektowanych ustawień i dodaliśmy nowe.
  • Ustawienie studia
   • Przenieśliśmy ustawienia związane ze studiem z ekranu edycji produktu do ustawień studia, takich jak rodzaj palety kolorów i paleta kolorów Advance.
   • Przenieśliśmy ustawienia związane ze studiem z ustawień produktu do ustawień studia, takie jak „Włącz ustawienie JPEG”, „Współczynnik skalowania”
  • Ustawienia witryny
   • Przenieśliśmy ustawienie „styl wyświetlania metody odbioru lokalnego” z ustawienia motywu do konfiguracji sklepu.
   • Przenieśliśmy ustawienie „styl opcji metody wysyłki w koszyku” z ustawienia motywu do konfiguracji sklepu.
   • Dodaliśmy ustawienie „Wyświetl szacowane indywidualne dni dostawy” do konfiguracji sklepu, które pomaga wyświetlać szacowane dni dostawy dla każdej metody wysyłki z osobna.
 • Ulepszenie czyszczenia pamięci podręcznej: w tej wersji dodaliśmy nową sekcję o nazwie „Zarządzanie pamięcią podręczną”, w której administratorzy mogą wyczyścić całą pamięć podręczną systemu i pamięć podręczną innych firm. Administrator może również użyć przycisku usuwania pamięci podręcznej nagłówków, aby wyczyścić całą pamięć podręczną systemu i pamięć podręczną innej firmy.
 • Zobacz ekran przycisku akcji wyceny: gdy moduł wyceny jest wyłączony, administratorzy nie będą już mogli uzyskać dostępu do sekcji wyceny na pulpicie nawigacyjnym, liście użytkowników i stronach listy oddziałów.
 • Ulepszenie szablonu wiadomości e-mail: W tej wersji zaimplementowaliśmy poniższe ulepszenie w szablonie wiadomości e-mail.
  • Bilet pracy: teraz dodaliśmy niektóre zmienne, takie jak nazwa administratora przepływu pracy, kod SKU produktu i informacje o zatrudnieniu projektanta w treści wiadomości e-mail z biletem pracy.
  • E-mail z prośbą o zatwierdzenie zamówienia: teraz wiadomość e-mail z prośbą o zatwierdzenie zamówienia zawiera obraz produktu.
  • E-mail z wyceną: teraz dodaliśmy zmienną nazwy sklepu w każdym e-mailu z wyceną.
  • Data płatności i zmienna statusu: teraz dodaliśmy zmienną daty płatności i statusu płatności w formacie Job Ticket, szablonie faktury, potwierdzeniu zamówienia, aktualizacji zamówienia, szablonie wiadomości e-mail z aktualizacją statusu produktu.
 • Eksportuj historię płatności na koncie: W sekcji zarządzania płatnościami na koncie wprowadziliśmy teraz opcję eksportu, aby administrator mógł wyeksportować dane do pliku Excel.
 • Wybór działu w porządku alfabetycznym: Lista działów zostanie wyświetlona w porządku alfabetycznym podczas dodawania/edytowania klienta.
 • Zoptymalizowany plik projektu zamówienia pobierania: Zoptymalizowaliśmy plik projektu zamówienia pobrania w tej wersji; teraz, po pobraniu pliku gotowego do druku, oryginalny plik nie jest usuwany.
 • Udoskonalenie listy zamówień: W tej wersji wprowadziliśmy następujące zmiany na stronie listy zamówień.
  • Wyświetl nazwę metody wysyłki: Tytuł metody wysyłki jest teraz wyświetlany na stronie z listą zamówień, gdy administrator najedzie kursorem na rodzaj wysyłki.
  • Uwagi do zamówienia: Administrator może teraz przeglądać uwagi do zamówienia na stronie z listą zamówień.
  • Wyszukiwanie według identyfikatora produktu zamówienia: Wyszukiwanie będzie teraz działać dla identyfikatora produktu zamówienia na stronie z listą zamówień, a nie tylko dla identyfikatora zamówienia.
 • Usuń opcję produktu na ekranie modyfikacji zamówienia: Administrator może teraz usunąć dodatkową opcję wygenerowaną przez administratora z ekranu modyfikacji zamówienia.
 • Wyświetl datę faktury: Na stronie przeglądania/aktualizacji zamówienia obok numeru faktury będzie teraz wyświetlana data faktury.
 • Powiadom administratora: Teraz będzie dostępna jedna flaga w zamówieniu i statusie produktu zamówienia, aby włączyć / wyłączyć powiadomienie administratora, gdy zmieni się status jakiegokolwiek zamówienia, administrator zostanie powiadomiony.

Funkcje sekcji wysyłki

22. Konfiguracja paczki wysyłkowej

 • Przenieśliśmy teraz „konfigurację paczki wysyłkowej” na stronę z listą metod wysyłki, co pozwala administratorowi zarządzać konfiguracjami paczek dla wszystkich metod wysyłki w jednym miejscu.

23. Śledzenie statusu zamówienia dla użytkowników-gości

 • W tej wersji zaimplementowaliśmy opcję śledzenia zamówienia dla gości; po złożeniu zamówienia mogą śledzić je od przodu bez logowania.
 • Z przodu pojawi się nowa strona o nazwie „Śledź zamówienie”, na której użytkownicy mogą śledzić swoje zamówienia, wprowadzając swój adres e-mail i numer zamówienia.

24. Nowe drobne funkcje i ulepszenia

 • Ulepszenie kosztu wysyłki według sumy częściowej: W przypadku zryczałtowanej metody wysyłki wprowadziliśmy opcję opartą na sumie częściowej zamówienia.
  • Jeśli ustawienie jest zależne od sumy częściowej zamówienia, a suma częściowa zamówienia jest poza zakresem, metoda wysyłki nie będzie wyświetlana z przodu.
 • Zoptymalizowana kalkulacja paczek: Zoptymalizowaliśmy metodę kalkulacji paczek w celu szybkiego kalkulacji paczek, dzięki czemu w przypadku zbyt dużej wagi zamówienia proces kalkulacji najlepszej kombinacji paczek przebiega szybko.
 • Wyświetlanie tytułu przesyłki dla zduplikowanych metod: Jeśli podstawowa i skopiowana nazwa przesyłki różnią się, dodaliśmy główną nazwę przesyłki obok skopiowanej nazwy przesyłki.

Podstawowe zmiany techniczne

 • Uaktualnij JS innej firmy: W tej wersji zaktualizowaliśmy wszystkie zewnętrzne JS.
 • Zoptymalizowane zapytanie i baza danych: Zoptymalizowaliśmy zapytanie o ustawienia produktu, aby przyspieszyć ładowanie strony z ustawieniami produktu, a także zoptymalizowaliśmy bazę danych, aby przyspieszyć ładowanie danych.
 • Zoptymalizowana procedura realizacji transakcji: Aby przyspieszyć realizację transakcji, zoptymalizowaliśmy wezwanie do wysyłki w procedurze realizacji transakcji.
 • Optymalizacja raportów: Zoptymalizowaliśmy tworzenie raportów; w celu szybszego pozyskania danych ograniczyliśmy ilość danych pojawiających się na liście, a wszystkie dane zostaną przedstawione w Raporcie Eksportowym; raport eksportu będzie teraz generowany w tle.
  • Przechowaliśmy wartość koszyka do wyświetlenia w raporcie klienta, dzięki czemu raport jest teraz generowany wydajnie.
 • Usunięto ścieżkę HTTP/HTTPS w danych studia: usunęliśmy ścieżkę HTTP/HTTPS z danych studia i zastąpiliśmy ją ścieżką względną, abyśmy mogli uzyskać dostęp do dowolnych danych studia z dowolnej domeny.
 • Kalkulacja Dni Produkcji: Wcześniej kalkulacja Dni Produkcji była inna w szczegółach produktu i na stronach koszyka. Teraz scentralizowaliśmy obliczenia i stworzyliśmy wspólny kod dla wszystkich ekranów.
 • Skrypt Cron uruchamiany z parametrami bezpieczeństwa: poprzednio wszystkie skrypty Cron były uruchamiane przy użyciu adresów URL, co mogło powodować uruchamianie skryptów również spoza serwera. Ograniczyliśmy teraz uruchamianie skryptów cron tylko z określonego serwera i nie korzystamy już z adresów URL.
 • Udoskonalenie logów: aby zmniejszyć ogólny rozmiar plików dziennika, pliki dziennika na serwerze będą teraz usuwane co miesiąc.