Nowa wersja 5.7 systemu Global Vision

Global Vision to zaawansowany system kontroli jakościowej produktów poligraficznych. Producent systemu opublikował najnowszą wersję 5.7, która zawiera nowe, ekscytujące funkcje zwiększające wydajność użytkowników komputerów stacjonarnych. Wersja 5.7, opracowana z myślą o potrzebach klientów, szczyci się stabilnością, szybkością i dokładnością, a także ogólną poprawą łatwości użytkowania oprogramowania. Godne uwagi nowe funkcje obejmują nowe narzędzia pomiarowe, możliwość pomiaru wysokości punktów Braille’a oraz integrację optycznego rozpoznawania znaków (OCR) do kontroli pisowni. Wersja 5.7 zawiera również istotne ulepszenia w celu usprawnienia kontroli tekstu i koloru.

Oto lista najważniejszych nowości

Nowe narzędzia pomiarowe

Użytkownicy komputerów stacjonarnych mogą zapewnić zgodność wymiarową plików cyfrowych i drukowanych z nowymi narzędziami pomiarowym. Dostępne w module Inspekcji Graficznej (ang. Graphics Inspection), użytkownicy mają możliwość dokładnego pomiaru wymiarów poszczególnych obiektów bez konieczności wykonywania pomiarów ręcznych. Te nowe narzędzia umożliwiają rysowanie na plikach linii prostych lub prostokątów w celu określenia i porównania wielkości elementów grafiki. Użytkownicy mogą również wybrać preferowaną przez siebie jednostkę miary, co pozwala na bardziej spersonalizowaną kontrolę podczas weryfikacji wielkości obiektów, takich jak kody kreskowe i logotypy. Dodatkowo GlobalVision 5.7 posiada możliwość generowania zarówno pełnych raportów z inspekcji, jak i unikalnych raportów pomiarowych.

Inspekcja wysokości punktu Braille’a

Po 2 latach trudnych prac rozwojowych, GlobalVision z radością ogłasza nowe funkcje dostępne w module Braille Inspection. Użytkownicy komputerów stacjonarnych mogą teraz sprawdzać wysokość punktów Braille’a za pomocą certyfikowanego przez GlobalVision skanera. Dzięki unikalnej technice skanowania 3D wersja 5.7 zapewnia obsługę skanowania od przodu w celu interpretacji wysokości punktów podczas kontroli brajlowskiej na pojedynczych kartonach. Obsługiwana jest również kontrola wysokości punktów brajlowskich na plikach cyfrowych, polegająca na porównywaniu plików cyfrowych z zatwierdzonym plikiem PDF.

Nowy system zarządzania oferuje użytkownikom opcje porównywania i tłumaczenia braillea. Wraz z obsługą rodzajów kształtu punktów:  plateau, dome i bell nowa wersja zawiera nową kolorystykę do analizy kontrolowanych punktów. Pełne raporty z kontroli mogą być generowane i łączone z innymi raportami w celu łatwego poruszania się po znalezionych różnicach w szybki i przyjazny dla użytkownika sposób.

Główne udoskonalenia kontroli tekstowej

Moduł GlobalVision Text Inspection został wzbogacony o nową logikę usprawniającą przepływy pracy. W oparciu o szeroko zakrojone testy, wersja 5.7 dostarcza mniej fałszywych wyników dodatnich, dokładniejsze wyniki i nawet 2-krotnie szybsze tempo przeprowadzania kontroli.

Dodatkowe funkcje

  • Integracja optycznego rozpoznawania znaków (OCR) z kontrolą pisowni w celu sprawdzenia pisowni w plikach bez tekstu na żywo.
  • Przejście z bazy danych przełącza się z PostgreSQL na MySQL. Producent udostępnia narzędzie do migracji bazy danych dla obecnych użytkowników.
  • Nowe powiadomienia Color Inspection, aby informować użytkowników o braku informacji Pantone w plikach PDF.
  • Poprawiona dokładność Inspekcji koloru średnio o 65% (na podstawie wewnętrznych testów).

Więcej informacji nt. GlobalVision znajdziesz klikając w opis systemu na naszej stronie.