Etykieta logistyczna GS1 w Optimus Dash MIS

Zgodnie z rosnącymi wymaganiami naszych klientów zaimplementowaliśmy w systemie Optimus Dash MIS obsługę etykiet logistycznych GS1.

Etykieta logistyczna GS1 służy do oznaczania w sposób ustandaryzowany jednostki logistycznej wg systemu GS1. Standard ten ma uniwersalne zastosowanie i jest używany przez niezliczoną liczbę przedsiębiorstw. Podnosi on efektywność procesów biznesowych i generuje oszczędności wskutek automatyzacji wykorzystującej globalnie unikalną identyfikację.

Liczba firma handlowych, logistycznych oraz innych przedsiębiorstw, używających standardów GS1 w ramach łańcuchów dostaw, ciągle powiększa się. Etykiety logistyczne korzystnie wpływają na pracę magazynów oraz organizację wysyłek. Ich zastosowanie pozwala na lepszą kontrolę na procesami, usprawniają rejestrowanie zdarzeń gospodarczych oraz ograniczają liczbę pomyłek. Są czynnikiem umożliwiającym śledzenie w łańcuchu dostaw poszczególnych partii wyrobów.

Etykieta logistyczna GS1 zawiera dane zakodowane w postaci kodu kreskowego wg standardu GS1-128 oraz czytelne wzrokowo dane, opisujące zawartość każdej jednostki logistycznej: rodzaj towaru, jego liczbę oraz producenta. Etykieta logistyczna GS1 jednoznacznie identyfikuje każdą paletę poprzez indywidualny 18-znakowy numer SSCC.

Aby wykorzystać efektywnie etykiety logistyczne w całym łańcuchu dostaw użytkownik musi być członkiem organizacji GS1. Musi posiadać także własny numer GLN (Globalny Numer Lokalizacyjny), czyli numer identyfikacji przedsiębiorstwa lub organizacji jako jednostki prawnej. Niezbędne jest też posiadanie odpowiedniej puli numerów GTIN oraz rejestracja wyrobów w systemie GS1.

Teraz Optimus Dash samodzielnie generuje numery SSCC dla dowolnego zlecenia produkcyjnego oraz kody kreskowe zgodne ze specyfikacją GS1.

Jeżeli po wygenerowaniu numerów SSCC nastąpi zwiększenie liczby palet, to system wygeneruje brakujące numery SSCC.

Przykład etykiety paletowej na wyrób gotowy zgodnej z GS1

Więcej informacji o systemie Optimus

Optimus Dash MIS

Kliknij i zamów prezentację interesującego Cię systemu
Kliknij i zamów prezentację interesującego Cię systemu