Jakie problemy niesie ze sobą kalkulacja poligraficzna „na oko”?

Od około 20 lat obserwujemy, że drukarnie mają problem z precyzyjną kalkulacją kosztów. Nie do końca wiedzą ile zarobią na danym zleceniu oraz ile zarabiają na poszczególnych klientach.

Jakie problemy niesie ze sobą kalkulacja poligraficzna „na oko”?

  • Nie wiadomo jaki jest planowany koszt zlecenia, a więc drukarnia nie wie jaką uzyskuje na nim marżę!
  • Nie wiadomo jakie dokładnie są składniki cenowe, a przecież warto uwzględniać nawet najdrobniejsze koszty – system policzy je przecież za nas!
  • Mogą pojawić się błędy technologiczne. Czy obecny system kalkulacyjny automatycznie buduje optymalną i poprawną ścieżkę technologiczną?

Wielu naszych klientów się z tym zmaga, dlatego opracowaliśmy system, który precyzyjnie wylicza jakie są koszty i marża przyszłego zlecenia. W kosztach uwzględniamy koszty bezpośrednie, ogólnozakładowe, koszty obsługi, koszty utylizacji itd. Dzięki temu możemy zapewnić naszym klientom pewność, że wiedzą które ze zleceń są dla nich rentowne, a które nie.

Panel kalkulacyjny książki – także w oprawie twardej

Przeczytaj więcej o module kalkulacyjnym Optimus Dash