Optimus Dash MIS integruje się z systemami Web2Print

Optimus Dash jest systemem niezwykle otwartym na integracje. Posiada API w pełnym zakresie funkcjonalnym oraz webservice, który jeszcze bardziej upraszcza integracje. Pośród licznych integracji jakie zostały wykonane z systemem Optimusa znajdziemy systemy:

  • księgowe,
  • kadrowo-płacowe,
  • impozycyjne,
  • RIPy,
  • workflow,
  • CAD/CAM,
  • MES,
  • web2print,
  • i wiele innych.

W zasadzie nie mamy w tej chwili projektu wdrożeniowego Optimusa, aby nie była konieczna jakaś integracja. — powiedział Wojciech Gołąb, kierownik działu wdrożeń Print Software — Baza SQL daje nam wiele możliwości wprowadzania automatyzacji, webservice i API pozwalają na bezpieczne wywoływanie funkcji Optimusa. Mamy więc otwartą architekturę i pełną dowolności integracji.

Optimus a integracje z web2print

Popularność systemów web2print wprowadziła pewne zamieszanie, gdyż drukarnie posiadające system MIS z modułem kalkulacyjnym musiały definiować metody obliczeniowe drugi raz właśnie w systemach web2print. Trudno więc jest uzyskać identyczne wyniki w dwóch różnych systemach. Jednak Optimus znalazł na to rozwiązanie proponując integrację systemu web2print poprzez Optimus Webservice. Wystarczy więc zebrać w systemie web2print parametry kalkulowanego produktu i zdalnie odpytać Optimusa o cenę. W ten sposób cała kalkulacja cenowa wykonywana jest tylko przez jeden system MIS, który pozwala z reguły na znacznie dokładniejsze wyliczenie wszystkich składników kosztowych. Z kolei w momencie uruchomienia zlecenia produkcyjnego Optimus informuje na bieżąco web2print o postępie realizacji zlecenia, wystawionych dokumentach WZ i fakturach.

Należy zdawać sobie sprawę, że samo słowo ,,integracja” nie jest precyzyjne. Zakres samej integracji międzysystemowej może być bardzo różny. Spróbujmy więc sklasyfikować zakres integracji w postaci trzech podstawowych poziomów:

Poziom 1. Integracja na poziomie statusu zlecenia. Wycena produktu odbywa się osobno w MIS i w web2print. W momencie uruchomienia zlecenia w web2print powstaje ono automatycznie w systemie MIS. Niekiedy taka integracja jest dwustronna i wówczas MIS przekazuje do web2print status postępu zlecenia, informacje o fakturach, dokumentach WZ itp.

Poziom 2. Integracja na poziomie kalkulacji i zlecenia. Od poziomu 1. różni się tym, że wycena produktu odbywa się tylko w MIS, a system web2print odpytuje go o cenę.

Poziom 3. Integracja na poziomie kalkulacji, zlecenia i magazynu. Od poziomu 2. różni się tym, że klient może samodzielnie sprawdzać stany magazynowe, składać zamówienia na pozycje przechowywane w magazynie, a jeśli stany magazynowe są poniżej ustalonego poziomu składać zamówienia w celu uzupełnienia wymaganych produktów.

Gotowe integracje Optimusa z systemami web2print

Optimus został zintegrowany z bardzo wieloma systemami web2print na całym świecie. Jest ich wiele, ale większość z nich to specjalny projekt integracyjny na zlecenie konkretnego klienta.

Optimus posiada jednak gotowe integracje, które powstały przy bezpośrednie współpracy z producentami systemów web2print. Do najpopularniejszych integracji należą:

Więcej informacji

Kontakt: Janusz Duda
+48 608 696 421
j.duda@printsoftware.pl

Kliknij i zamów prezentację tego systemu
Tylko kliknij 🙂